Pustaka Masak Jawa :

Ngliwet: nggodhog beras nganti dadi sega nang kendhil

Ngaru: nggodhog beras nganti setengah mateng sarana ditajini he he he… Tajinne dinehi gulo-jowo…senenganku iku…

Adang: ngukus sega setengah mateng saka karon.. Perkakase Dandang.
Lha nek ngukus iku nganggo kukusan bisa saka beras langsung

Nggodhog banyu iku salah lha kok
banyu kanggo nggodhog kok digodhog, sing bener ya ngumbulke ceret q q q q ben dadi we-dang (we iku banyu, dang iku mateng) nggodhog wedang tambah salah…

Nyangan (goreng sangan) matengake klathak utawa kekacangan tanpa banyu tanpo lenga…diongseng ngono wae.

Mbakar: kanggo pala-kapendem
Nggenem: matengake bahan sarana diblusukke nang awu panas

Nggarang; kanggo daging lan iwak

Nglopok: matengake buron wutuhan sarana digeneni

Nyate: kudu diirisi tur disunduki

Mepes: gawe lawuh nganggo dibumboni terus dibungkus godhong, bisa dikukus bisa digarang…

Ngingkung: spesial kanggo pitik wutuhan kanggo slametan…nek sakliyane pitik disebut Bekakak…

Njangan; masak sayur campur-2 nganggo duduh…biasane nganggo santen ambek kunir (gule, kare) utawa putihan (bobor) nek beningan dadi LONCOM utawa untup-untup (nganggo daging sithik ben rada amis he he he)…nek cara sumantrah digebyah-uyah gawe GULAI…

Nggenemi: mbungkus panganan nganggo godhong (gedhang, jati, waru). Conto nggenemi bongko, nggenemi segapecel..

Ngliwet: nggodhog beras nganti dadi sega nang kendhil

Ngaru: nggodhog beras nganti setengah mateng sarana ditajini he he he… Tajinne dinehi gulo-jowo…senenganku iku…

Adang: ngukus sega setengah mateng saka karon.. Perkakase Dandang.
Lha nek ngukus iku nganggo kukusan bisa saka beras langsung

Nggodhog banyu iku salah lha kok
banyu kanggo nggodhog kok digodhog, sing bener ya ngumbulke ceret q q q q ben dadi we-dang (we iku banyu, dang iku mateng) nggodhog wedang tambah salah…

Nyangan (goreng sangan) matengake klathak utawa kekacangan tanpa banyu tanpo lenga…diongseng ngono wae.

Mbakar: kanggo pala-kapendem
Nggenem: matengake bahan sarana diblusukke nang awu panas

Nggarang; kanggo daging lan iwak

Nglopok: matengake buron wutuhan sarana digeneni

Nyate: kudu diirisi tur disunduki

Mepes: gawe lawuh nganggo dibumboni terus dibungkus godhong, bisa dikukus bisa digarang…

Ngingkung: spesial kanggo pitik wutuhan kanggo slametan…nek sakliyane pitik disebut Bekakak…

Njangan; masak sayur campur-2 nganggo duduh…biasane nganggo santen ambek kunir (gule, kare) utawa putihan (bobor) nek beningan dadi LONCOM utawa untup-untup (nganggo daging sithik ben rada amis he he he)…nek cara sumantrah digebyah-uyah gawe GULAI…


0 Responses to “Pustaka Masak Jawa”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Blog Stats

  • 4,078,023 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: